ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการค้าพหุภาคี

ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค CLMVT (กัมพูชาลาวพม่าเวียดนามและไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์การเมืองของเอเชีย ปิยะนัตอธิบายว่าภูมิภาคนี้เชื่อมต่อเอเชียตะวันออกกับเอเชียใต้ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่าง อำนาจทางเศรษฐกิจสองประการของจีนและอินเดีย เขาแสดงความคิดเห็นว่ากลยุทธ์การค้าของอินเดียช่วยเสริมภูมิภาคอาเซียน

ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนพหุภาคีมากกว่าฝ่ายเดียวในกระบวนการเจรจาการค้า นอกจากนี้ RCEP ยังแสดงถึงแนวคิดของ ‘Asean Centrality’ และด้วยนโยบาย ‘Act East’ ของอินเดียเป็นสิ่งสำคัญที่อินเดียไม่ควรพลาดโอกาสนี้ในการรวมเข้ากับภูมิภาคอาเซียนเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการค้าพหุภาคี , เขาพูดว่าในฐานะประธานอาเซียนประเทศไทยได้จัดลำดับความสำคัญของการเจรจา RCEP ในปีนี้ในวาระทางเศรษฐกิจในภูมิภาค